Top
รหัสหนังสือ : 09010121
ชื่อหนังสือ : ฉลุลาย
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 292 x 268 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 855 บาท
รายละเอียด

มาร่วมศึกษาชีวิตและการป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายที่สุดแสนอันตรายในรูปแบบของหนังสือฉลุลาย ที่ฝึกน้องให้วาดรูป พร้อมระบายสีและรู้จักกับสัตว์เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น