Top
รหัสหนังสือ : 07010100
ชื่อหนังสือ : บัตรคำส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 335 x 430 x 37 มม.
พิมพ์ : -
ราคา : 1,305 บาท
รายละเอียด

บัตรคำชุดนี้ช่วยให้เด็กๆ จดจำตัวพยัญชนะได้ สีรูปทรง ตัวอักษรต่างๆการหารการลบ ฝึกความจำ บัตรแต่ละใบมีตัวอักษรพร้อมรูปที่ตรงกับคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวนั้นๆ ดังนั้นผู้เล่นทุกคนต้องพยายามจดจำตำแหน่งของบัตรภาพแต่ละใบให้ได้ และคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหงายบัตรภาพแต่ละคู่