Top
รหัสหนังสือ : 03010404E
ชื่อหนังสือ : ต่อภาพไดโนเสาร์
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 280 x 230 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 830 บาท
รายละเอียด

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีทั้งหก ได้ถูกนำมารวบรวมอยู่ในชุดต่อภาพ พร้อมคำอธิบายลักษณะของแต่ละสายพันธุ์อย่างละเอียด ภาพด้านหลังยังสามารถนำมาต่อเป็นภาพใหญ่ได้ด้วย