Top
รหัสหนังสือ : 02030300
ชื่อหนังสือ : หนังสือระบายสีลบออกได้ ชุดเจ้าหญิงในเทพนิยาย
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 152 x 229 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 600 บาท
รายละเอียด

เป็นหนังสือนิทานระบายสี 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปกับเทพนิยาย, เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านความคิด จินตนาการ และการสร้างสรรค์ สามารถลบออกและระบายใหม่ได้ตามที่ต้องการ