Top
รหัสหนังสือ : 02021102
ชื่อหนังสือ : หนังสือเปิดมุมมองโลกน่ารู้ ภูมิอากาศ ( Let’s look at - the weather )
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 178 x 198 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด

ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อน, อากาศหนาว, วันที่มีแสงแดดส่อง, เมฆมาก, อากาศชื้น และ ลมแรง รวมทั้งมีคำแนะนำเพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วยเด็กในการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้