Top
รหัสหนังสือ : 02021101
ชื่อหนังสือ : หนังสือเปิดมุมมองโลกน่ารู้ การเจริญเติบโตของสิ่งต่างๆ
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 178 x 197 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด

ช่วยให้เด็กค้นพบสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการเจริญเติบโต นอกจากเรียนรู้เกี่ยวกับพืช แล้วยังเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับคนและสัตว์เพื่อค้นพบการเจริญเติบโตเพื่อให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเองหรืออ่านร่วมกับผู้ปกครอง รวมทั้งมีคำแนะนำเพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วยเด็กในการเรียนรู้