Top
รหัสหนังสือ : 09010504
ชื่อหนังสือ : โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ - เรือ
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 220 x 291 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 420 บาท
รายละเอียด

เรือ คือ ราชินีแห่งท้องน้ำ การอัปปางของเรือ ไททานิคผู้ได้ชื่อว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจม ก็จมในเที่ยวแรกของการออกเดินทะเลแต่มนุษย์ไม่เคยย่อท้อกลับแก้ไขพัฒนาจนเป็นเรือที่มีความยิ่งใหญ่ให้เราเห็นปัจจุบัน