Top
รหัสหนังสือ : 09010502
ชื่อหนังสือ : โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ - สะพาน
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 220 x 291 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 420 บาท
รายละเอียด

สะพานอะไรยาวที่สุดในโลก ทำไมสะพานบางแห่งจึงมีความโค้งและสะพานอื่นๆ เป็นแนวตรง สะพานใดที่เชื่อมต่อทวีปเอเซียและทวีปยุโรป เป็นต้น เปิดดูภายในเล่มและค้นหาคำตอบเหล่านี้ พร้อมเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย