Top
รหัสหนังสือ : 09010404
ชื่อหนังสือ : รวมแหล่งสัตว์โลก (Animal Atlas)
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 187 x 249 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 650 บาท
รายละเอียด

ขอต้อนรับสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์ของสัตว์โลกนานาชนิด ลองมาดูกันซิว่า สัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะอย่างไร อ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การดำรงชีวิต พร้อมภาพประกอบข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้ พร้อมด้วยแผนที่ทวีปต่างๆ