Top
รหัสหนังสือ : 09010402
ชื่อหนังสือ : รวมแหล่งมนุษย์ (Human World Atlas)
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 187 x 248 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 650 บาท
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เพียบพร้อมไปด้วยภาพประกอบและเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างที่น่าอัศจรรย์ของสิ่งที่มนุษย์เคยสร้างมา ลองมาดูกันซิว่า สถานที่แต่ละแห่งมีรูปร่างลักษณะอย่างไร อ่านเนื้อเรื่อง แล้วใช้แผนที่ขนาดใหญ่เพื่อดูว่าสถานที่ต่างๆ เหล่านั้น ตั้งอยู่บริเวณใด