Top
รหัสหนังสือ : 09010401
ชื่อหนังสือ : โอลิมปิก (Olympics)
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 220 x 290 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 420 บาท
รายละเอียด

มาร่วมกันศึกษาประวัติศาสตร์กีฬาของมวลมนุษยชาติ “โอลิมปิก” เด็กๆ จะได้มีความรู้และใกล้ชิดกับการจัดการแข่งขันระดับโลกมากขึ้น พร้อมเรียนรู้น้ำใจนักกีฬาไปด้วยกัน คำบรรยายภาษาไทย ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถจดจำ เข้าใจเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างง่ายดาย