Top
รหัสหนังสือ : 09010324
ชื่อหนังสือ : คำถาม - คำตอบ โลกสมัยใหม่กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 232 x 307 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด

โลกสมัยใหม่ดำเนินไปอย่างไร เรามีคมนาคมและการติดต่อสื่อสารกันอย่างไร อะไรคือปัญหาที่เราพบและจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร หากคุณต้องการคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ หนังสือเล่มนี้สามารถให้คำตอบแก่คุณได้ พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม