Top
รหัสหนังสือ : 09010322
ชื่อหนังสือ : คำถาม - คำตอบ สิ่งประดิษฐ์
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 233 x 308 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด

มาเริ่มต้นกับการเรียนรู้และค้นหาสิ่งประดิษฐ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติฯลฯ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและภายในหนังสือมีภาพประกอบที่สวยงามพร้อมคำบรรยายภาษาไทยให้เด็กจดจำได้ง่าย