Top
รหัสหนังสือ : 09010319
ชื่อหนังสือ : คำถาม-คำตอบ โลกโบราณ
ประเภท : หนังสือสารานุกรม
ขนาดรูปเล่ม : 232 x 307 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 400 บาท
รายละเอียด

มาเริ่มต้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อารยะธรรมในโลกยุคโบราณ เด็ก ๆ จะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษของได้ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา  ภายในหนังสือมีภาพประกอบที่สวยงามพร้อมคำบรรยายภาษาไทย